top of page

Marketing Team

01 Marketing Team Leader

Công Việc

• Hiểu đặc tính từng Funnel khách hàng (AARRR), lập kế hoạch Marketing để tăng trưởng retention và conversion.

• Marketing hạ tầng dữ liệu

• Nâng cấp hiệu suất từng giai đoạn bằng cách không ngừng đo lường và tối ưu hóa các chỉ số (CAC, LTV, Retention, ROL) thông qua Google Analytics, Firebase, Appsflyer, Facebook Pixel

• Lập và thực hiện chiến lược cho Brand, contents.

• Truyền tải giá trị cốt lõi doanh nghiệp thông qua các kênh quảng bá đa dạng contens, quảng cáo, social medial.

Kỹ Năng Yêu Cầu

• Có khả năng phân tích Performance marketing.

• Có năng lực quản lý tổ chức mạng lưới Outside Co-worker để thực thi kênh tiếp thị • Có năng lực sử dụng - đo lường - học tập - cải tiến công cụ phân tích dữ liệu.

• Có kinh nghiệm Brand Marketing.

• Biết tiếng anh.

Kinh Nghiệm

Kinh Nghiệm 5 năm

Điều Kiện Ứng Tuyển

• Tốt nghiệp đại học

• Ưu tiên ứng viên có gửi đính kèm portfolio.

Nộp Hồ Sơ

SH-6C Palm Residence, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

bottom of page