top of page
대지 4.png

turn on your life

Life on Korea - ​​The Ready made Interior design Platform

Công Ty TNHH Life On

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316070412 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

· COMPANY : CONG TY TNHH LIFE ON

· CEO : GA MYEON JEONG

· Major Service : Interior Design

· Address : SH-6C, Palm Residence, An Phu Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam

· E-mail : customer@lifeonkorea.com  |  Tel : 028 7300 2091

Life on® Application

앱스토어 버튼
구글스토어 버튼

© 2020 by Life on Korea Inc.

  • Facebook
  • LinkedIn
Scan & Download.png

Quét mã để tải App

bottom of page